top of page
מחיר למשתכן.jpg

מחיר למשתכן

מחיר למשתכן, דירה בהנחה, מחיר מטרה... סביר להניח שנתקלתם באחד מהמושגים האלה כאשר שלושתם בעצם מדברים על תוכניות הדיור של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל שנועדו להקל על אלה שאין להם דירה לרכוש דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

מדובר בתהליך של כמה שלבים בו עליכם להוציא אישור זכאות להשתתפות בהגרלה, להירשם להגרלה של רשימת הפרויקטים הארציים הפתוחים להרשמה ולאחר מכן להמתין לתשובה בדבר הזכייה והבחירה של הדירה.

לאחר הזכייה, ולפני שאתם מגיעים לחברת הבניה (שממתינה סביר להניח להיתר בניה) עליכם לבדוק את אפשרויות המימון שלכם, ולבדוק את הזכאות שלכם למשכנתא- וכאן אני נכנסת לתמונה.

אשמח ללוות אתכם בתהליך של בדיקת אפשרויות המימון והזכאות למשכנתא, להתאים עבורכם את המשכנתא הטובה ביותר עבורכם ולאפשר לכם ליהנות מהזכייה שלכם.

bottom of page