top of page
משכנתאות מורכבות.jpg

משכנתאות מורכבות

בכל תהליך של לקיחת משכנתא, גם הכי סטנדרטית שיש- יש מורכבויות. יש צורך לבדוק את רמת ההכנסות של הלווה, את ההון העצמי הנדרש לרכישת הנכס, היסטוריית האשראי של הלקוח, רישומי נכס ועוד. כאשר כל אלה תקינים- תהליך המשכנתא נחשב לרגיל, אך כאשר יש קושי באחד או יותר מהקריטריונים האלה- מדובר בתהליך שנחשב מורכב.

 

בין אם יש לכם חריגה קטנה בגובה ההכנסה או בהון העצמי הנדרשים,  הגבלות בחשבון הבנק או אפילו אם יש לכם תיקים פתוחים בהוצאה לפועל וחריגות בניה בנכס- ניתן לטפל במקרה. יש לי את הידע והניסיון בטיפול במשכנתאות מורכבות בהם יש צורך לבצע הליכים נוספים ו"מחוץ לקופסא" אשר יסייעו לאשר את התיק בבנק.

bottom of page