top of page
מחזור משכנתא.jpg

מחזור משכנתא

סביר להניח שאת המשכנתא שלכם לקחתם מזמן, והרבה דברים השתנו מאז- ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי, הצרכים והדרישות שלכם וגם המצב הכלכלי הכללי במשק. בשביל זה נועדה האפשרות של מחזור משכנתא- שינוי תנאי המשכנתא באמצע.

מחזור משכנתא מאפשר לכם לסגור את המשכנתא הקיימת ולקחת אחת חדשה במקומה בתנאים מותאמים יותר למצב שלכם- ריבית אחרת, מסלול שונה, פריסת תשלומים לתקופה קצרה או ארוכה יותר.

במידה וההחזר החודשי ש המשכנתא מכביד עליכם, או שיש לכם כסף נזיל שאתם יכולים להשתמש בו בכדי לפרוע את המשכנתא באופן חלקי, או במצב של שינוי משמעותי בריביות במשק- כדאי לבדוק את האפשרות של מחזור משכנתא.

אני אלווה אתכם בתהליך הבדיקה- הוצאת דוח יתרות משכנתא, ביצוע סקר לגבי סוגי המשכנתאות והמסלולים המוצעים היום בשוק, בחינת המשכנתא הקיימת אל מול משכנתא חדשה ואסייע לכם להתאים את המשכנתא שלכם אליכם.

bottom of page